RSS

Aktualności naszej strony można otrzymywać poprzez subskrypcję kanału RSS.

Przeglądanie RSS jest możliwe za pomocą najpopularniejszych przeglądarek, programów pocztowych lub specjalnych czytników (dostępnych także na smartfony).

Nasz kanał rss:

aktualności parafialne

Wykorzystanie kanału jest dozwolone tylko dla użytkowników prywatnych do tzw. użytku osobistego.