Wprowadzenie nowego proboszcza - ks. Damiana Gatnara