Wielkopostny Dzień Skupienia dla nauczycieli

#

Wielkopostny dzień skupienia dla nauczycieli dekanatu Pszczyna odbędzie się w niedzielę 18 marca o 15.15. Program spotkania:
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, okazja do spowiedzi św.,
msza św. o g. 16.15
spotkanie w salce.