Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka odbywa się w drugiej połowie sierpnia.