Msza św. dla świadków bierzmowania i rodziców kandydatów do bierzmowania odbędzie się 8 kwietnia o g. 16.00.

Bierzmowanie młodzieży z 3 klas gimnazjalnych odbędzie się 14 kwietnia o g. 10.30. Sakramentu bierzmowania udzieli ks. arcybiskup Wiktor Skworc.

Pierwsza próba przed bierzmowaniem dla kandydatów odbędzie się 5 kwietnia o g. 19.00 a druga próba – 10 kwietnia o g. 19.00. Druga próba odbędzie się ze świadkami.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM:

W jaki sposób młodzież 1 i 2 klas Gimnazjum przygotowuje się do Sakramentu Bierzmowania w Parafii Wszystkich Świętych w Pszczynie

 1. Na wspólnej mszy św. 7.10.2016 r. o g. 19.00 uczniowie otrzymali na dwa lata „Dzienniczek kandydata do bierzmowania” (opieczętowany).
 2. W pierwszym tygodniu kandydat zapoznaje się z treścią „Dziennika” i wypełnia dwie pierwsze jego strony (m.in. podpisy rodziców i katechety).
 3. Uczestnicząc pobożnie w niedzielnej (świątecznej) mszy św. składa „Dzienniczek” do koszyczka w czasie zbiórki i odbiera podpisany na kościele po mszy św.
 4. Co miesiąc przystępuje do spowiedzi św., podając spowiednikowi „Dzienniczek” do podpisu.
 5. Bierze udział z „Dzienniczkiem” we mszy św. w pierwszy piątek miesiąca (g. 6.30, 8.00, 18.00 lub 19.00) i składa „Dzienniczek” do koszyczka w czasie zbiórki. Odbiera przed zakrystią od starszego ministranta.
 6. Będąc w drugiej klasie, obowiązkowo uczestniczy w miesięcznych katechezach z księdzem.
 7. Uczestniczy minimum 10 razy w nabożeństwie różańcowym w październiku (z różańcem), pobożnie odmawiając różaniec. Siedzi w ławce na kościele. Po nabożeństwie podaje „Dzienniczek” do podpisu (przed zakrystią).
 8. W Adwencie obowiązkowo uczestniczy w każdy piątek w Roratach młodzieżowych. „Dzienniczek” składa do koszyczka w czasie procesji ofiarnej i odbiera go po mszy św. w kościele.
 9. W Wielkim Poście uczestniczy minimum 3 razy w Drodze Krzyżowej i 3 razy w Gorzkich Żalach. Po nabożeństwie podaje „Dzienniczek” do podpisu.
 10. Uczestniczy minimum 10 razy w nabożeństwie majowym. Po nabożeństwie podaje „Dzienniczek” do podpisu.
 11. W Wielkim Tygodniu bierze udział w kościele w Triduum Paschalnym (Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota).
 12. Na zakończenie roku szkolnego w 1 i w 2 klasie prosi katechetę o wpis oceny z religii do „Dzienniczka” i o podpis (katecheta nie wypisuje opinii).
 13. W czasie Kolędy podaje „Dzienniczek” księdzu do wglądu.
 14. „Dzienniczek” zabiera ze sobą, gdy uczestniczy w nabożeństwie w innym kościele.
 15. Ponadto kandydat:

- na mszę św. i do spowiedzi św. chodzi ze „Skarbcem” i modli się z niego w kościele

- jest obecny na całej mszy św., pobożnie w niej uczestniczy i uważnie słucha Słowa Bożego

- stara się często przystępować do komunii św.

- sumiennie przygotowuje się do każdej katechezy

- codziennie się w domu modli (rano, wieczorem, przy posiłkach)

- codziennie odmawia Modlitwę do Ducha Św. (np. z „Dzienniczka”)

- w pierwszym semestrze pierwszego roku uczy się treść modlitw z 27 strony „Dzienniczka” pt. „To powinieneś już umieć”

- w drugim semestrze pierwszego roku uczy się treści „Dary Ducha Świętego” – strony 28-29.


METODA PRZYGOTOWANIA DO BIERZMOWANIA młodzieży 3 klas Gimnazjum

 1. Msza św. dla uczniów 3 klas gimnazjum na rozpoczęcie przygotowania do sakramentu bierzmowania w kościele Wszystkich Św. w Pszczynie odbędzie się w niedzielę 17.9.2016 r. o godz. 10.30.
 2. Po mszy św. kandydaci otrzymają Indeks i Deklarację (w kościele)
 3. Po mszy św. kandydaci spotkają się z animatorem (umawiają się na pierwsze spotkanie i wymieniają nr telefonów)
 4. Jak korzystać z Indeksów:

- w niedzielę kandydat składa Indeks do koszyczka w czasie zbiórki i odbiera po mszy św. przy balaskach.

- w pierwsze piątki miesiąca z Indeksem przychodzi do spowiedzi św. o g. 18.30 (przed mszą młodzieżową). Podaje go do podpisania księdzu po spowiedzi i zabiera ze sobą.

- w pierwsze piątki miesiąca Indeks składa w koszyczku w czasie „Przygotowania darów ofiarnych” podchodząc do ołtarza. Po mszy św. – odbiera na kościele.

- Indeks przynosimy też na spotkania z animatorem

5. Oprócz udziału w katechezach w szkole kandydat do bierzmowania co miesiąc przystępuje do sakramentu pokuty – zawsze w pierwszy piątek miesiąca o g. 18.30. Regularnie uczestniczyć we Mszy św. niedzielnej, w mszach św. młodzieżowych w pierwsze piątki i w spotkaniach z animatorem. Bardzo ważny jest regularny udział w tych mszach św., przystępowanie co miesiąc do sakramentu pokuty i udział w spotkaniach z animatorem.

6. Kandydat 10 razy bierze udział w nabożeństwie różańcowym (z różańcem) w październiku oraz 10 razy w nabożeństwie majowym. Zawsze siedzi w ławce na kościele – nie w kaplicy bocznej. Po nabożeństwie daje Indeks do podpisania przed zakrystią.

7. W Adwencie uczestniczy w każdy piątek w Roratach młodzieżowych. „Dzienniczek” składa do koszyczka w czasie procesji ofiarnej i odbiera go po mszy św. w kościele.

8. W Wielkim Poście kandydaci biorą udział 3 razy w Drodze Krzyżowej (w piątek) i 3 razy w Gorzkich Żalach (w niedzielę o 15.00). Po nabożeństwie daje „Indeks” do podpisu.

9. W Wielkim Tygodniu kandydaci uczestniczą w kościele w nabożeństwach Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota).

10. Stałym elementem przygotowania do bierzmowania będzie udział kandydatów co miesiąc wmszy św. młodzieżowej w pierwszy piątek o 19.00.

11. Do spowiedzi św. kandydat przestępuje przed mszą św. młodzieżową (I piątek g. 18.30) - zawsze ze „Skarbcem”. Z niego przygotowuje się do spowiedzi św. na kościele odmawiając odpowiednie modlitwy. Po spowiedzi również odmawia odpowiednie modlitwy ze „Skarbca” na kościele.

12. Kandydaci codziennie odmawiają w domu ze „Skarbca” Modlitwę przed bierzmowaniem – s. 159 - w intencji dobrego przygotowania się do bierzmowania.

13. Kandydaci uczą się na pamięć (już w październiku) hymnu „Przybądź Duchu Stworzycielu” (wszystkie zwrotki) – Skarbiec s. 551.

14. Kandydaci powinni nosić „Skarbiec” do kościoła w niedzielę oraz na msze św. młodzieżowe i korzystać z niego na mszy św. np. odmawiając modlitwy dziękczynne po komunii św. (od s. 129)

15. „Deklarację kandydata do bierzmowania”, podpisaną przez Kandydata i Rodziców składa Kandydat w kościele na mszy św. młodzieżowej 7.10. w koszyczku w czasie procesji ofiarnej.

16. Za kandydatów do bierzmowania Parafia modli się codziennie w kościele przed mszą św. o 6.30.