Biblioteka, kawiarenka, muzeum

Biblioteka i czytelnia

czynna w Domu Parafialnym w poniedziałek i czwartek od 16.00 do 19.00


Kawiarenka Parafialna, Salka audiowizualna i Muzeum Parafialne

czynna w Domu Parafialnym: w niedzielę od 8.30 do 10.00 i od 15.30 do 18.00;

od wtorku do piątku od 8.30 do 10.00 i od 15.30 do 19.00