Odnowa w Duchu Świętym


Odnowa w Duchu Świętym istnieje w parafii ponad 25 lat. Do wspólnoty należą osoby w różnym wieku: studenci, osoby pracujące, emeryci. Co tydzień, w środy, po mszy świętej wieczornej, wspólnota spotyka się na modlitwie w salce przykościelnej. Opiekunem grupy jest ks. Andrzej.

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę
O to dziś błagam Cię
Przyjdź w twojej mocy i sile
Radością napełnij mnie

Przyjdź jako mądrość do Dzieci
Przyjdź jak ślepemu wzrok
Przyjdź jako moc w mej słabości
Weź wszystko co moje jest

Przyjdź jako źródło pustyni
Z mocą swą do naszych dusz
O niech Twa moc uzdrowienia
Dotknie uleczy mnie już